Augustin E. (red.), Biochemia. Materiały do zajęć laboratoryjnych

23,00 zł

Słowa kluczowe: aminokwasy i białka, enzymy, cukry, lipidy, kwasy nukleinowe, właściwości fizykochemiczne, analiza strukturalna, techniki laboratoryjne, obliczania stężeń, elektroforeza, fosfataza, izolacja DNA

Ilość

Niniejszy skrypt powstał z intencją przekazania studentom podstawowej wiedzy oraz instrukcji postępowania podczas realizacji eksperymentalnego elementu przedmiotu biochemia. Z jednej strony stanowi on obok ćwiczeń rachunkowych komponent poszerzający i utrwalający wiedzę przekazaną podczas wykładów, z drugiej zaś pozwala poznać zasady i możliwości prac doświadczalnych z zakresu biochemii. Realizacja laboratorium z biochemii jest dla studentów jedną z pierwszych bezpośrednich okazji do indywidualnego wykonywania eksperymentów. Umożliwia to im ocenę swoich zdolności do samodzielnej pracy doświadczalnej, która będzie ważnym elementem podczas dalszych studiów na kierunku biotechnologia, szczególnie przy realizacji pracy dyplomowej. Będzie również przydatna po ukończeniu studiów, w przyszłej pracy zawodowej. Zamieszczony w skrypcie zestaw ćwiczeń laboratoryjnych jest dostosowany do specyfiki kształcenia w zakresie biochemii na wydziałach chemicznych uczelni technicznych. Uwzględnia kierunki dyplomowania typu: biotechnologia molekularna, biotechnologia leków czy technologia, biotechnologia i analiza żywności. Proponowany do wykonania zestaw ćwiczeń został podzielony na kilka grup.

Przedmiotem eksperymentów w dwóch pierwszych grupach są aminokwasy i białka, w tym białka katalityczne, oraz enzymy. Ćwiczenia te dotyczą zarówno właściwości i metod izolacji białek, jak i analizy kinetycznej reakcji enzymatycznych. Analiza struktury glikogenu i metody oznaczania cukrów zostały zawarte w rozdziale III – Cukry, natomiast rozdział IV – Lipidy obejmuje ćwiczenia pozwalające poznać różnice pomiędzy izolacją lipidów z tkanki zwierzęcej – wątroby a izolacją ekstraktu lipidowego z materiału roślinnego – owocu gałki muszkatołowej. Eksperymenty z kwasami nukleinowymi zostały ograniczone w rozdziale V do dwóch ćwiczeń, ponieważ tej grupie cząsteczek poświęconych jest więcej zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotów z grupy biologii molekularnej. Ostatnia, VI grupa czterech ćwiczeń zawiera przykłady zastosowania różnych technik laboratoryjnych oraz analizy ekstraktów roślinnych m.in. pod kątem oznaczania witaminy C w żywności. Zestaw opisów ćwiczeń uzupełnia ostatni punkt, będący prezentacją metod obliczania i przygotowywania roztworów o zadanych stężeniach.

II wydanie skryptu pt. „Biochemia” zostało wzbogacone o prezentacje multimedialne ilustrujące proponowany przebieg ćwiczeń laboratoryjnych opisanych w niniejszym skrypcie. Inicjatywa przygotowania tych prezentacji wynikła z ostatnich lat pandemii, kiedy podczas zajęć prowadzonych w trybie zdalnym dodatkowo prezentowano studentom w formie filmu wykonywane przez nich ćwiczenia laboratoryjne. W efekcie powstało dwanaście filmów, które zostały dołączone (w postaci kodu QR) do obecnego wydania skryptu.

WSK0283
Rok wydania
2022
Nr wydania
2
Liczba stron
170
ISBN
978-83-7348-879-3

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (359.48k)
Top sales