Żakowski K., Darowicki K., Podstawowe procedury pomiarowe w ochronie katodowej

15,00 zł

Słowa kluczowe: pomiar rezystywności gruntu, pomiar potencjału korozyjnego konstrukcji, pomiar natężenia prądu, kontrola sprawności urządzenia polaryzującego, pomiary potencjału metodą CIPS, kalibracja elektrody

Ilość

Personel pracujący przy instalacjach ochrony katodowej powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do prowadzonych działań i pomiarów. Niniejsze opracowanie zawiera opis podstawowych procedur pomiarowych stosowanych przez personel ochrony katodowej w sektorze lądowych konstrukcji metalowych. Znajomość opisanych metod jest wymagana od personelu na poziomie 1 oraz na poziomie 2 kompetencji zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15257:2017-10: Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową. Podstawa systemu certyfikacji.

Wykaz umiejętności wymaganych na poszczególnych poziomach kompetencji precyzuje Program certyfikacji personelu ochrony katodowej, wydany 2.08.2018 r. przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT.

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla personelu zajmującego się podziemnymi rurociągami stalowymi. Opisane procedury pomiarowe mogą być jednak stosowane na dowolnej metalowej konstrukcji podziemnej.

Przy opracowywaniu opisu procedur pomiarowych wykorzystano następujące publikacje:

 • PN-EN 12501-2:2005: Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej. Część 2: Materiały ze stali niskostopowych i niestopowych.
 • PN-EN 12954:2004: Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.
 • PN-EN 13509:2005: Metody pomiarowe w ochronie katodowej.
 • PN-EN 13636:2006: Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z nimi rurociągów.
 • PN-EN 14505:2007: Ochrona katodowa konstrukcji złożonych.
 • PN-EN ISO 15257:2017-10: Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową. Podstawa systemu certyfikacji.
 • PN-EN ISO 15589-1:2017-11: Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy. Ochrona katodowa instalacji rurociągowych. Część 1: Rurociągi na lądzie.
 • PN-EN ISO 18086:2018-01: Korozja metali i stopów. Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny. Kryteria ochrony.
 • PN-EN ISO 8044:2015-12: Korozja metali i stopów. Podstawowe terminy i definicje.
 • PN-E-05030-10:2004: Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa. Terminologia.
 • ST-IGG-0602:2013: Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie.
 • Holtsbaum W.B.: Cathodic Protection Survey Procedures, NACE International 2009.
 • NACE Standard TM0497-2018-SG Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems.
 • Peabody A.W.: Control of Pipeline Corrosion, NACE International 2018.
 • Żakowski K., Darowicki K.: Ochrona katodowa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
 • Żakowski K., Darowicki K.: Ochrona katodowa konstrukcji metalowych podziemnych i zanurzonych – materiały szkoleniowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
WSK0285
Rok wydania
1
Liczba stron
96
ISBN
978-83-7348-811-3

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (359.04k)
Top sales