Alfuth J., Biernacki K., Zbiór zadań z chemii organicznej

22,00 zł

Słowa kluczowe: związki heterocykliczne, nitryle, węglowodany, aldehydy, ketony, związki aromatyczne, związki fosforu, związki metaloorganiczne, chlorki i bezwodniki kwasowe, związki siarki, amidy, kwasy karboksylowe

Ilość

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków chemicznych, których program kształcenia zawiera przedmiot chemia organiczna. Opanowanie materiału za­wartego w tym podręczniku z pewnością pomoże w różnych formach zaliczenia tego przedmiotu – od kartkówek, poprzez kolokwia wykładowe, do egzaminów końcowych. Zbiór zadań jest również doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli chemii orga­nicznej oraz uczniów przygotowujących się do wszelkiego rodzaju konkursów i olim­piad chemicznych.

Skrypt zawiera ponad 3 000 zadań uporządkowanych w 29 rozdziałów odpowiada­jących podstawowym klasom związków organicznych, ułożonych zgodnie z wieloma programami nauczania chemii organicznej. Zadania w każdym rozdziale są posegrego­wane według rosnącej trudności, aby ułatwić przyswajanie materiału. Na końcu skryptu znajdują się również rozwiązania do wybranych zadań.

Nazwy związków organicznych w poleceniach zadań są zgodne z najnowszymi rekomendacjami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (plik pdf w polskiej wersji językowej jest dostępny na stronie internetowej Komisji Terminologii Chemicznej Polskiego To­warzystwa Chemicznego, link znajduje się z literaturze uzupełniającej). Z drugiej strony celowo wykorzystane zostały również nazwy zwyczajowe niektórych związków i pod­stawników ze względu na powszechność ich użycia.

WSK0287
Rok wydania
2023
Nr wydania
2
Liczba stron
259
ISBN
978-83-7348-807-6

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (369.94k)
Top sales