Lewandowski W., Melcer A., Zadania z maszynoznawstwa chemicznego

19,00 zł

Słowa kluczowe: chemiczne, maszynoznawstwo

Ilość
Produkt dostępny

Niniejszy zbiór zadań jest dostosowany do wymagań programowych zajęć z przedmiotu maszynoznawstwo chemiczne, realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i innych wydziałach pokrewnych w trakcie I i II roku studiów. Tematyka zadań dotyczy głównie zagadnień spotykanych w budowie i eksploatacji elementów aparatury chemicznej oraz instalacji i konstrukcji przemysłowych.

Każdy rozdział poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem teoretycznym, a następnie przedstawiony jest tok rozwiązywania przykładowych zadań, w których podane są podstawowe wzory, oznaczenia i metody postępowania. Zakres zadań obejmuje tradycyjne, klasyczne metody obliczeń stosowane w wytrzymałości materiałów, w ujęciu uproszczonym, umożliwiającym zrozumienie podstaw wytrzymałości zbiorników i aparatów wraz z ich oprzyrządowaniem. Uzyskana w ten sposób wiedza jest pewnym wprowadzeniem do dalszego kształcenia w tym zakresie. Umożliwia ona ogólne całościowe spojrzenie na zagadnienia techniczne spotykane w przemyśle chemicznym, lecz nie jest wystarczająca do samodzielnego projektowania aparatów i urządzeń. Do tego niezbędna jest pogłębiona wiedza z zakresu wytrzymałości materiałów, materiałów konstrukcyjnych, technik wykonania, komputerowego wspomagania projektowania, numerycznych metod obliczeniowych (np. metody elementów skończonych), a także znajomość przepisów dozoru technicznego.

WSK0027
Autor
Lewandowski Witold
Rok wydania
2011
Nr wydania
1
Liczba stron
132
ISBN
978-83-7348-345-3
Format
B5

Pliki do pobrania

Spis_treści_WSK0027

Pliki do pobrania (111.63k)
Top sales