Tynek M., Martysiak-Żurowska D., Parchem K.,Technologia i biotechnologia tłuszczów jadalnych. Ćwiczenia laboratoryjne

14,00 zł

Słowa kluczowe: właściwości fizykochemiczne tłuszczu naturalnego i modyfikowanego, wydobywanie, tłuszcz jadalny roślinny i zwierzęcy, elementy procesowe, rafinacja, tłuszcze modyfikowane 

Ilość

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalności Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności jako podstawowa pomoc do zajęć organizowanych w ramach przedmiotu „Technologia  i biotechnologia tłuszczów jadalnych”.

Opracowanie składa się z trzech części: teoretycznej,  analitycznej oraz opisu ćwiczeń  technologicznych wykonywanych w skali laboratoryjnej.

Część teoretyczna  zawiera podstawowe informacje dotyczące światowego rynku tłuszczowego, metod wydobywania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych oraz procesów technologicznych takich jak wydobywanie, rafinacja i modyfikacja tłuszczów jadalnych. Zagadnienia opracowano na podstawie najnowszych doniesień naukowych i aktualnych rozwiązań przemysłowych. Skrypt zawiera spis literatury, do której może sięgnąć czytelnik chcący poszerzyć zakres swojej wiedzy z dziedziny technologii i biotechnologii tłuszczów jadalnych . W części analitycznej zawarto opis i sposób oznaczania liczb charakterystycznych i wskaźników określających jakość właściwości fizykochemiczne tłuszczówSposób wykonania wszystkich oznaczeń opracowano na podstawie aktualnych norm.

W trzeciej części zawarto procedury wykonania w warunkach laboratoryjnych procesów technologicznych takich jak uzyskiwanie tłuszczów surowych, kolejne etapy rafinacji olejów roślinnych, uzyskiwanie zamienników masła kakaowego oraz modyfikacje chemiczne i enzymatyczne tłuszczów.  

Niniejszy skrypt pozwala przyszłym pracownikom branży spożywczej na pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz zastosowanie jej  do praktycznych rozwiązań, niezbędnych do prawidłowego projektowania operacji jednostkowych wykorzystywanych nie tylko w przemyśle tłuszczowym ale i generalnie żywnościowym.

WSK0193
Rok wydania
2018
Nr wydania
2
Liczba stron
82
ISBN
978-83-7348-710-9

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (644.14k)
Top sales