Baj-Rogowska A., Decyzje optymalne z Solverem

13,00 zł

Słowa kluczowe: konstrukcja modelu matematycznego problemu, Solver MS Excel, optymalizacja procesów decyzyjnych, błędy w formułach, rozwiązywanie problemów biznesowych

Ilość

Złożoność procesów gospodarczych zachodzących w turbulentnym otoczeniu wymaga nieustannego podejmowania decyzji w trakcie poszukiwania nowych rozwiązań, uwzględ­niających ich skuteczną optymalizację. Optymalizacja polega na wyznaczeniu najlepszego, a więc optymalnego rozwiązania i wiąże się z poszukiwaniem ekstremum funkcji z punk­tu widzenia przyjętego kryterium jakości (np. kosztu, czasu, wydajności). Łatwy dostęp do oprogramowania służącego analizie problemów decyzyjnych eliminuje trudności związane z wykonywaniem skomplikowanych obliczeń. Wybór właściwego sposobu wspomagającego proces podejmowania decyzji jest inicjującym i kluczowym etapem całego procesu. W niniej­szym opracowaniu zdecydowano się zaprezentować dodatek MS Excel – Solver.

Narzędzie Solver jest łatwym i szybkim w instalacji dodatkiem do arkusza kalkulacyjne­go, np. MS Excel. Większość użytkowników MS Excel korzysta z potencjału arkusza, wspie­rając realizację swoich potrzeb w życiu nie tylko prywatnym, ale też zawodowym, w celu bardziej efektywnego i wydajnego zarządzania różnymi obszarami działalności gospodarczej. Zakres ten najczęściej obejmuje opracowywanie raportów i zestawień, analizowanie danych i kalkulowanie kosztów oraz wizualizowanie wyników z zastosowaniem wykresów. Mimo że to spektrum możliwości aplikacji MS Excel jest szerokie i przekrojowe, to stanowi zaledwie małą część potencjału arkusza.

Intencją autorki było stworzenie podręcznika dla osób zainteresowanych samodzielną nauką pracy z MS Excel Solver. Niniejsze opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

I – zawiera pod­stawy teoretyczne wprowadzające do zagadnień podejmowania decyzji optymalnych;
II – przedstawia funkcjonalności dodatku Solver wraz z omó­wieniem opcji ustawień i metod rozwiązań dostępnych w programie oraz raportów wyników, wrażliwości i granic;
III – prezentuje różnorodne i bardziej złożone problemy decyzyjne; dobór przykła­dów ma na celu pokazanie potencjału Solvera.

Książka zawiera ponadto trzy dodatki:

A. Najczęściej używane funkcje Excela przydatne w pracy z dodatkiem Solver;
B. Błędy w formułach;
C. Przydatne skróty klawiaturowe w programie MS Excel.

 

Plik ze wszystkimi zadaniami umieszczonymi w podręczniku (DOI: 10.5281/zeno­do.3870775) można pobrać ze strony: http://doi.org/10.5281/zenodo.3870775.

WSK0231
Rok wydania
2020
Nr wydania
1
Liczba stron
68
ISBN
978-83-7348-812-0

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (123.39k)
Top sales