Zielińska A. (red.), Wieloaspektowe wymiary doskonalenia

17,00 zł

Słowa kluczowe: inteligentne miasta, zarządzanie 4.0, zarządzanie wartością projektu, symulacja Scrum Game, Lean Management, zarządzanie procesowe, zarządzanie środowiskowe ISO 14001, jakość życia mieszkańców miast

Ilość

Niniejsza monografia jest wynikiem prac przedstawicieli wielu jednostek naukowych w kraju, a także studentów, doktorantów i przedstawicieli świata biznesu.

Zaprezentowano w niej wielowymiarowe ujęcie tematyki doskonalenia podmiotów gospodarczych oraz organizacji projektowych, jak również ich otoczenia, w tym zmieniających się trendów w zarządzaniu 4.0. Obszar ustawicznego doskonalenia jest niezwykle ważny szczególnie teraz, gdy otoczenie organizacji cechuje wysoki poziom tzw. VUCA, czyli zmienności (volatility), niepewności (uncertainty), złożoności (complexity) i niejednoznaczności (ambiguity).

Poszczególne rozdziały koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: doskonalenie projektów (ich wartość i zwinność), doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie narzędzi Lean Management, a także połączenie koncepcji Lean z zarządzaniem projektami. Monografia odnosi się także do tematów związanych ze stereotypowym przywództwem, zarządzaniem wiekiem czy zmianami trendów żywienia wśród dzieci. Poruszono w niej też zagadnienia dotyczące zarządzania mobilnością w kontekście doskonalenia jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju (w ujęciu procesowym) i świadomości ekologicznej.

Niniejsza monografia może stanowić interesujące źródło inspiracji do dalszych badań, a także być wykorzystywana przez studentów i doktorantów kierunków związanych z zarządzaniem.

WKS0124
Autor
Anna Zielińska
Rok wydania
2020
Nr wydania
1
Liczba stron
136
ISBN
978-83-7348-806-9

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (118.01k)
Top sales