Przybylska N., Otwarte innowacje w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach

25,00 zł

Słowa kluczowe: MSP, innowacyjność, otwarte innowacje, model logitowy, modele kreowania innowacji

Ilość

Niniejsza monografia poświęcona jest analizie związku między działalnością in­nowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw a otwartymi innowacjami. Publikacja wpisuje się w szeroki nurt badań empirycznych nad otwar­tymi innowacjami oraz stanowi uzupełnienie luki poznawczej dotyczącej badania zależności między wykorzystaniem OI a aktywnością innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Badania empiryczne, których fragment zaprezentowano w monografii, zostały przeprowadzone w 2015 roku na reprezenta­tywnej próbie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Zawartość monografii:

  • rozdział I – przegląd definicji MSP;
  • rozdział II – modele kreowania innowacji;
  • rozdział III – omówienie otwartych innowacji w ujęciu teoretycznym i empirycznym;
  • rozdział IV – część empiryczna pracy: etapy analizy empirycznej, dobór metod badawczych, cha­rakterystyka badanych przedsiębiorstw, dia­gnoza działalności innowacyjnej polskich MSP oraz źró­deł innowacji, hipotezy badawcze;
  • rozdział V – empiryczne podsumowanie wyrażone za pomocą modelu logitowego.
WKS0140
Rok wydania
2021
Nr wydania
1
Liczba stron
228
ISBN
978-83-7348-835-9

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (398.52k)
Top sales