Lisak A., Monografia 119. Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem…

75,90 zł

Słowa kluczowe: Hegel, Heidegger, filozofia

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Monografia poświęcona jest dziejom filozofii transcendentalnej w zasadniczym dla niej okresie rozwoju: od poheglowskiej zapaści w filozofii po Heideggera. Czas po Heglu to okres kształtowania się nowego pojęcia tego, czym ma być filozofia. Filozofia mianowicie, która przedtem sama uchodziła za naukę par excellence, przestała decydować o naukowym obrazie świata i musiała na nowo określić swój przedmiot. Zaczęła występować pod szyldem teorii poznania (zajmującej się nie tym, co jest, ale samą możliwością poznania tego, co jest), teorii wartości (zajmującej się nie tym, co jest, a tym, co powinno być urzeczywistnione) itd. Filozofii doskwierał jednak ten „głód bytu” i chciała odzyskać bezpośredni naoczny kontakt z rzeczywistością. Dzieje filozofii transcendentalnej zostały nierozdzielnie sprzęgnięte z tym procesem przechodzenia filozofii od teorii poznania do ontologii. Monografia przedstawia dzieje głównych nurtów filozofii transcendentalnej, od neokantyzmu (gdzie charakteryzuje jego główne szkoły: marburska i badeńską) po fenomenologię transcendentalną Husserla. Praca pokazuje, że istota refleksji transcendentalnej wiąże się nie, jak to dotychczas widziano, z problematyką ważności (Geltung), ale z nowym pojęciem świadomości. Głownym wynikiem teoretycznym pracy jest właśnie odsłonięcie koncepcji transcendentalnie rozumianej świadomości - zarysowuje się ona w myśli Riehla, Cohena i Natorpa. Próbuje ją następnie przenieść w obszar filozofii Husserla, czego wynikiem ma być projekt fenomenologii zorientowanej noematycznie. Konsekwentny projekt filozofii transcendentalnej to projekt filozofii świadomości, gdzie punktem wyjścia refleksji jest świadomość traktowana jako fenomen pierwotny – nie jest utożsamiana z podmiotem, z subiektywnością, ponieważ, dopiero wychodząc od tak rozumianej świadomości, pokazać można krytycznie rolę momentu podmiotowego i przedmiotowego w poznaniu, podmiot i przedmiot są bowiem jedynie biegunami, których konstytucję możemy ujrzeć dopiero w polu świadomości.

WMO0003

Pliki do pobrania

Spis_treści_WMO0003

Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem…

Pliki do pobrania (221.58k)

Zobacz także

Top sales