Kujawa M., Optymalizacja matematyczna przy zastosowaniu programu Wolfram Mathematica

16,00 zł

Słowa kluczowe: optymalizacja w ujęciu macierzowym, optymalizacja w ujęciu numerycznym i symbolicznym, wizualizacja rozwiązań, teoria grafów, Mathematica, metody wariacyjne, optymalizacja w programowaniu wypukłym

Ilość

Celem opracowania jest zaznajomienie Czytelnika z obsługą i podstawowymi funkcjami programu Mathematica w zakresie programowania matematycznego (optymalizacji). Program Mathematica może bowiem posłużyć jako użyteczne narzędzie w rozwiazywaniu problemów optymalizacji, umożliwiając „w miarę bezbolesne” uzyskanie rozwiązań dość złożonych problemów optymalizacji, przy nawet powierzchownej znajomości zagadnień i metod programowania matematycznego. Podstawy obsługi programu Mathematica zostały świadomie pominięte.

System Mathematica stworzony przez firmę Wolfram Research, Inc. (www.wolfram.com) jest wszechstronnym środowiskiem do realizacji szeroko pojętych obliczeń matematycznych, fizycznych, technicznych, nie tylko numerycznych, jak to ma miejsce w przypadku innego powszechnie wykorzystywanego pakietu, jakim jest MATLAB, ale tak że – przede wszystkim – symbolicznych i ścisłych. Język programowania zastosowany w pakiecie charakteryzuje si ę niezwykłą czytelnością i intuicyjnością. Język ten jest bowiem swego rodzaju językiem programowania wysokiego poziomu.

Niniejsza publikacja stanowi efekt działalności dydaktycznej i naukowej autora. Opracowanie powstało między innymi na podstawie dostępnych materiałów dystrybuowanych przez firmę Wolfram Research, Inc. (www.wolfram.com) i nie wyczerpuje w pełni omawianych zagadnień. Tekst będzie z czasem uzupełniany, poprawiany i rozszerzany, dlatego też Czytelnik proszony jest o nadsyłanie wszelkich uwag dotyczących jego treści (marcin.kujawa@pg.edu.pl).

 

Zakres treści:

1. Optymalizacja z programem Mathematica
2. Metody wariacyjne
3. Optymalizacja w ujęciu numerycznym
4. Optymalizacja w ujęciu symbolicznym
5. Optymalizacja w programowaniu wypukłym
6. Optymalizacja w ujęciu macierzowym
7. Optymalizacja w ramach teorii grafów
8. Metody graficzne i wizualizacja rozwiązań

WSK0241
Autor
Marcin Kujawa
Rok wydania
2021
Nr wydania
1
Liczba stron
72
ISBN
978-83-7348-818-2

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (201.47k)
Top sales