Korczewski Z., Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia

83,00 zł

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, okrętowe silniki spalinowe, badania parametryczne i endoskopowe

Ilość
Produkt dostępny

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki technicznej silników spalinowych dużej mocy, zarówno tłokowych, jak i turbinowych, ukierunkowane na eksploatację okrętowych (i nie tylko) systemów energetycznych, w których występują tego typu silniki. W początkowej części opracowania zaproponowano koncepcję systemowego ujęcia diagnostyki eksploatacyjnej silników okrętowych w aspekcie obowiązujących standardów światowych i europejskich, stanowiącą wstęp do dalszych, znacznie dogłębniejszych rozważań praktycznych dotyczących szeroko rozumianej technologii diagnozowania. Zademonstrowane w kolejnych rozdziałach metody i środki działania diagnostycznego – endoskopowe i parametryczne – obejmują te układy funkcjonalne rozpatrywanych silników, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji podstawowego procesu roboczego, tj. przetwarzania energii chemicznej zawartej w paliwie zasilającym w energię mechaniczną na sposób pracy i ciepła. Szczególną uwagę poświęcono metodom modelowania matematycznego i symulacji numerycznej procesów oraz ich kluczowemu znaczeniu w poszukiwaniu relacji pomiędzy parametrami struktury konstrukcyjnej silnika a parametrami wyjściowymi procesu roboczego, definiowaniu symptomów diagnostycznych, a także efektywnemu projektowaniu systemów diagnozujących.

Publikacja została bogato zilustrowana wynikami badań diagnostycznych okrętowych silników spalinowych tłokowych i turbinowych, eksploatowanych w siłowniach statków transportowych i pozatransportowych, z uwzględnieniem również okrętów wojennych. Znakomita większość prezentowanych wyników i ich interpretacja to rezultat własnych badań i analiz autora, które stanowią cenne źródło informacji diagnostycznych przydatnych nie tylko w fazie eksploatacji silników okrętowych, ale także na etapie ich projektowania. W tym kontekście niniejsza monografia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska specjalistów zajmujących się problematyką identyfikacji stanu technicznego silników spalinowych, a zwłaszcza inżynierów okrętowych i pracowników służb inżynieryjnotechnicznych zajmujących się eksploatacją statków morskich oraz pracowników stoczni i biur projektowych. Książka może być też przydatna akademickim pracownikom naukowym i dydaktycznym, w szczególności wydziałów okrętowych i mechanicznych, a także studentom kierunków oceanotechnika, energetyka i transport przy realizacji prac naukowobadawczych, jak również wykładów z zakresu budowy i eksploatacji siłowni okrętowych, silników spalinowych tłokowych i turbinowych oraz ich diagnostyki, niezawodności i bezpieczeństwa działania.

WKS0081
Rok wydania
2017
Nr wydania
1
Liczba stron
451
ISBN
978-83-7348-695-9
Format
B5

Pliki do pobrania

Spis_treści_WKS0081

Pliki do pobrania (576.47k)

Zobacz także

Top sales