Matulewicz W., Karkosiński D., Chomiakow M., Podstawy badań obwodów elektrycznych i elektromagnetycznych dla mechaników

18,60 zł

Słowa kluczowe: obwody elektromagnetyczne, obwody elektryczne

Ilość
Produkt dostępny

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków Wydziału Mechanicznego, w tym międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, prowadzonego wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny. W opracowaniu przedstawiono podstawowe cechy obwodów elektrycznych i elektromagnetycznych w różnych zastosowaniach, w tym w maszynach elektrycznych. Podano sposoby badania właściwości tych obwodów w urządzeniach i maszynach. Zaprezentowano również możliwość zastosowania modelowania obwodu elektrycznego, jako analogu przepływu krwi w mózgu. Celem zajęć prowadzonych według niniejszego podręcznika jest ukształtowanie przyzwyczajeń i umiejętności przyszłych inżynierów. Do podstawowych umiejętności każdego inżyniera-praktyka należy sporządzanie dokładnego protokołu wykonanych badań; trzeba przy tym upewnić się, że współpracownicy potrafią biegle odczytywać wskazania mierników. Kolejnym wyższym stopniem umiejętności jest opracowanie sprawozdania z wykonanych badań, w tym wniosków wynikających z indywidualnych właściwości przeprowadzonego pomiaru. Istotny jest dobór metod obliczeniowych prezentacji wyników (dobór skali i jednostek) oraz podstaw teoretycznych przyjmowanych do uzasadnienia otrzymanych rezultatów (lub przyczyn różnic względem teorii), które mogą mieć postać charakterystyk lub parametrów znamiennych dla badanego urządzenia lub maszyny.

WSK0057
Rok wydania
2013
Nr wydania
1
Liczba stron
130
ISBN
978-83-7348-476-4
Format
B5

Pliki do pobrania

Spis_treści_WSK0057

Pliki do pobrania (240.84k)

Zobacz także

Top sales