Pullat R., Wrota do przyszłości. Rola Politechniki Gdańskiej w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904-1

24,00 zł

Słowa kluczowe: Adolf Viilu, Johannes R?uk, Paul Maximilian Kallikorm, Viktor Kiudorff, Gert Lätt, korporacja studencka Wainla, Eduard Kokker, Eduard Balzar, Witold Kukowski, Richard Falkenberg, Hans-Artur Koiwa, Johann Ostrat, Enn Sihvre, Victor Birkenberg, Johannes Lorup, Eduard Emblik, Oskar Martin, Emil Kuhi, Alar Kotli, Bernhard Kaasik, Bernhard Kvellstein, Johannes Fuks, Paul L?hmus, Jaan Tammsaar, Alexander Peek, Erich Johann Otting, Gerhard Treuberg, Nikolai Anikijew, Christfried Lehbert, Karl Kompus, Johannes Kant, Jaan Maasik, Hans Truu, estońscy studenci w Gdańsku, William Lindström, David Roos, Klemens Tensing

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Książka prof. Raimo Pullata pt. "Wrota do przyszłości. Rola Politechniki w Gdańsku w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939" jest rezultatem badań źródłowych, które autor w ubiegłym roku prowadził m.in. w archiwum Politechniki Gdańskiej oraz w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Jej tematyka dotyczy kształtowania się estońskiej inteligencji technicznej w latach 1904–1939 oraz roli, jaką w tym procesie odegrała przedwojenna Politechnika.

W obszarze zainteresowań badawczych prof. Pullata – obok historii kultury materialnej, urbanistyki i demografii oraz historii relacji estońsko-polsko-fińskich – znajduje się problematyka kształtowania się kadry inżynierskiej w Estonii. Autor przed dziesięcioma laty opublikował obszerną monografię na temat formowania się estońskiej inteligencji przed wydarzeniami rewolucji 1917 roku w Petersburgu, natomiast nowa książka stanowi jej kontynuację. Historia studiów Estończyków, którzy na naszej uczelni przed 1939 rokiem stanowili piątą pod względem liczebności studiujących narodowość, nie była dotąd omawiana.

Przed uzyskaniem niepodległości w 1918 roku nie istniała w Estonii żadna wyższa uczelnia techniczna, dlatego możliwości zdobycia wyższego wykształcenia technicznego szukano za granicą, m.in. w Petersburgu i Rydze. Możliwość kształcenia się w tym kierunku stwarzała również Technische Hochschule powołana w 1904 roku przez cesarza Niemiec Wilhelma II w pobliskim Gdańsku. Pierwsi Estończycy podjęli tutaj studia już w roku 1906. Autor ma nadzieję, że monografia "Wrota do przyszłości (…) pozwoli poznać genezę i wpływy kulturowe oddziałujące na nauki techniczne oraz stworzyć możliwie pełny obraz estońskiej inteligencji technicznej".

Recenzja książki prof. Raimo Pullata ukazała się w Przeglądzie Bałtyckim.

WKS0065
Rok wydania
2015
Nr wydania
1
Liczba stron
148
ISBN
978-83-7348-644-7
Format
B5
Top sales