• Nowy

Marszk A., Tura-Gawron K., Rozwój systemu finansowego Polski w gospodarce globalnej

22,00 zł

Słowa kluczowe: rynek kapitałowy, polityka monetarna, deflacja, rynek akcji, system finansowy, polityka monetarna NBP, hiperinflacja, przemiany ustrojowe, inflacja, rynek obligacji

Ilość

Temat niniejszej monografii to powstanie oraz rozwój systemu finansowego w Polsce od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w globalnej gospodarce. Istotną częścią monografii są przesłanki i wytyczne dotyczące możliwych przyszłych rozwiązań oraz kierunków ewolucji polskiego systemu finansowego, wyprowadzone na podstawie wykonanych przez autorów badań i analiz polskiej/ globalnej gospodarki. Uzyskane wyniki i wnioski stanowią rezultaty projektów badawczych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej (finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz CERGE-EI Global Development Network).  

Cele główne monografii:

  • przedstawienie oraz ocena zmian, które zaszły w polskim systemie finansowym po 1989 roku, od kiedy Polska stała się w pełni częścią globalnej gospodarki;
  • określenie kierunków, w których podąża lub powinien podążać system finansowy w Polsce w warunkach postępującej globalizacji w XXI wieku.

Zakres czasowy monografii obejmuje okres po rozpoczęciu transformacji gospodarczej w Polsce, tj. lata 1989–2018 (w niektórych rozdziałach zakres ten jest krótszy lub dłuższy ze względu na dostępność danych lub poruszane zagadnienie), a przedmiotem badania są system finansowy w Polsce oraz – dla celów porównawczych – systemy finansowe w innych wybranych krajach (głównie europejskich). W kolejnych rozdziałach omówione zostały zagadnienia teoretyczne, rezultaty badań (w tym przeprowadzonych przez autorów) oraz płynące z nich wnioski.

Część pierwsza opracowania, Polityka monetarna w Polsce – od transformacji do globalizacji, obejmuje cztery rozdziały dotyczące prowadzenia polityki w warunkach niepewności, inflacji, strategii polityki monetarnej oraz problemów współczesnej polityki monetarnej. Wybrane zagadnienia pokazują bezpośrednio ewolucję polskiej bankowości centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań operacyjno-instytucjonalnych. Klamrą scalającą i tematyką wiodącą tej części jest wdrażanie przez Narodowy Bank Polski (NBP) strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI).

Część druga monografii, Rynek kapitałowy i stabilność polskiego systemu finansowego – perspektywa lokalna i globalna, stanowi, symetryczny w stosunku do poprzedniego, zbiór czterech rozdziałów na temat historii i roli polskiego rynku kapitałowego, innowacji w systemie finansowym oraz stabilności polskiego systemu finansowego.

Zakończenie zawiera wnioski z rozważań o charakterze teoretycznym oraz empirycznym, przedstawionych w obu częściach pracy.

WKS0145
Autor
Marszk Adam,
Tura-Gawron Karolina
Rok wydania
2021
Nr wydania
1
Liczba stron
128
ISBN
978-83-7348-837-3

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (362.83k)
Top sales