• Nowy

Kowalczyk P., Lech R., Zieniutycz W., Pola i fale elektromagnetyczne w zadaniach

20,00 zł

Słowa kluczowe: ośrodki rzeczywiste, równania Maxwella, fala płaska, polaryzacja fali

Ilość

Praca ta stanowi rozszerzenie i kontynuację podręcznika Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach. Zachowany jest również sposób prezentacji treści przy pomocy w pełni rozwiązanych i skomentowanych problemów z zakresu teorii pola elektromagnetycznego. Mimo że zakres materiału przedstawiony w książce jest stosunkowo skromny, nie ograniczono się jedynie do zagadnień spotykanych w technice mikrofalowej i radiowej. Część rozważanych problemów zawiera teoretyczne podstawy niezbędne do zrozumienia zjawisk z dziedziny optyki i fotoniki.

Opracowanie składa się z jedenastu rozdziałów opatrzonych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi. Ponadto każdy rozdział zaopatrzony jest w zestaw zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania, dla których podane są niezbędne wskazówki i odpowiedzi. Jednakże również w tym przypadku studiującym polecamy, aby przed przystąpieniem do rozwiązywania poruszanych problemów sięgnęli do odpowiednich podręczników akademickich i notatek z wykładów.

WSK0247
Rok wydania
2021
Nr wydania
1-2015
Liczba stron
164
ISBN
978-83-7348-626-3

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (1.38M)

Zobacz także

Top sales