Turzyński M., Falowniki napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym w układach napędowych

23,00 zł

Słowa kluczowe: układy napędowe, przekształtniki energoelektroniczne, układy rezonansowe, falowniki napięcia

Ilość

W monografii przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem pośrednich przemienników częstotliwości z rezonansowymi oraz quasi-rezonansowymi obwodami pośredniczącymi w układach napędowych. Omówiono wpływ przełączania „twardego” przy niezerowych prądach i napięciach łączników na właściwości eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego. Ponadto dokonano przeglądu wybranych topologii przekształtników DC/AC, zapewniających techniki „miękkiego” przełączania łączników w stanach bezprądowych lub beznapięciowych. Omówiono mechanizm powstawania składowych napięć wspólnych oddziałujących na silnik elektryczny i związane z nimi zjawisko prądów łożyskowych, a także przedstawiono wyniki eksperymentalnej weryfikacji skuteczności powszechnie stosowanych metod tłumienia składowych napięcia wspólnego w układach falowników napięcia z komutacją twardą.

W ramach monografii zaproponowano autorską strukturę falownika napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym, umożliwiającą redukcję poziomów napięć wspólnych, ograniczenie wielkości prądów doziemnych oraz poprawę warunków zasilania maszyny elektrycznej, co zostało pozytywnie zweryfikowane w przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych.

WKS0149
Rok wydania
2021
Nr wydania
1
Liczba stron
168
ISBN
978-83-7348-822-9

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (249.27k)
Top sales