Dzierzbicka K., Cholewiński G., Rachoń J., Chemia organiczna dla opornych. Pytania i odpowiedzi

25,60 zł

Słowa kluczowe: alkany i cykloalkany, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, alkeny, alkiny, dieny, areny, alkohole, etery, epoksydy, tiole, sulfidy, fenole, związki magnezo- i litoorganiczne, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, pochodne kwasów karboksylowych, organiczne pochodne kwasu węglowego, aminy, sole diazoniowe, aminokwasy i peptydy, cukry, aromatyczne związki heterocykliczne, związki fosforoorganiczne, ochrona grup funkcyjnych w syntezie organicznej, synteza asymetryczna, retrosynteza

Ilość

Chemia organiczna jest logiczną dziedziną wiedzy, a nie jedynie zbiorem faktów i zdarzeń. Dzięki kilku podstawowym i bardzo ogólnym zasadom jest ona uporządkowaną i ujednoliconą nauką. Poznanie tych zasad znacznie ułatwia przyswajanie i zrozumienie zagadnień z obszaru chemii organicznej. Do poprawnego zrozumienia wykładu należy sobie przypomnieć podstawowe pojęcia z zakresu chemii ogólnej, a w szczególności: budowę atomu i związków chemicznych, naturę i rodzaje wiązań chemicznych, orbitale atomowe i ich hybrydyzację, orbitale molekularne, wartościowość, wzory sumaryczne, i strukturalne, oddziaływania międzycząsteczkowe (wiązania wodorowe, oddziaływania elektrostatyczne, siły dyspersyjne).

Niniejszy skrypt ma pomóc studentom wykorzystać wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu konkretnych problemów, a jednocześnie sprawdzić poziom wiedzy. W publikacji omówiono poszczególne grupy funkcyjne, ich właściwości i reaktywności, począwszy od najprostszych, przez coraz bardziej złożone, kończąc na zagadnieniach analizy retrosyntetycznej i projektowaniu syntez organicznych związków wielofunkcyjnych.

WSK0258
Rok wydania
2021
Nr wydania
2
Liczba stron
226
ISBN
978-83-7348-579-2

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (1.1M)

Zobacz także

Top sales