Klugmann-Radziemska E., Termodynamika techniczna. Dla studentów technologii chemicznej

16,00 zł

Słowa kluczowe: właściwości gazów rzeczywistych, termodynamika procesów odwracalnych, parametry stanu, podstawowe pojęcia termodynamiki, podstawy wymiany ciepła przez konwekcję, podstawy termodynamiki procesów nieodwracalnych, obiegi termodynamiczne, obliczenia termodynamiczne, promieniowanie i przewodzenie, stan układu termodynamicznego, podstawowe jednostki miar, zasady termodynamiki.

Ilość

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku Technologia chemiczna. Jest on ściśle dostosowany do programu nauczania przedmiotu Termodynamika techniczna i może służyć jako pomoc dydaktyczna, zarówno do opanowania materiału, wchodzącego w zakres wykładu, jak i ćwiczeń rachunkowych.

W pierwszej części przedstawiono, powiązane w logiczną całość, zagadnienia teoretyczne termodynamiki technicznej. W części drugiej omówione treści zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Wszystkie pojęcia podstawowe oraz jednostki stosowanych wielkości zostały w skrypcie zdefiniowane, aby stworzyć jednolitą, logiczną treść. Zakres zagadnień rozpatrywanych przez termodynamikę jest szeroki i sięga do różnych dziedzin fizyki. Termodynamika techniczna służy analizie wymiany ciepła (przewodzenie, konwencja, przejmowanie, przenikanie) oraz zmianie energii cieplnej w inne rodzaje energii.

Materiał do niniejszego skryptu został przygotowany na bazie wielu opracowań, dotyczących termodynamiki teoretycznej, technicznej, chemicznej i procesowej tak, aby stworzyć podstawy wiedzy inżynierskiej, konieczne do opanowania na pierwszym etapie kształcenia przyszłego chemika.

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku Technologia chemiczna na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Jest on ściśle dostosowany do programu nauczania przedmiotu Termodynamika techniczna i może służyć jako pomoc dydaktyczna, zarówno do opanowania materiału, wchodzącego w zakres wykładu, jak i ćwiczeń rachunkowych.

W pierwszej części przedstawiono, powiązane w logiczną całość, zagadnienia teoretyczne termodynamiki technicznej. W części drugiej omówione treści zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Wszystkie pojęcia podstawowe oraz jednostki stosowanych wielkości zostały w skrypcie zdefiniowane, aby stworzyć jednolitą, logiczną treść, nawet jeżeli powinny one być już znane studentom II roku Wydziału Chemicznego.

Zakres zagadnień rozpatrywanych przez termodynamikę jest szeroki i sięga do różnych dziedzin fizyki. Termodynamika techniczna służy analizie wymiany ciepła (przewodzenie, konwencja, przejmowanie, przenikanie) oraz zmianie energii cieplnej w inne rodzaje energii. Przedmiot Termodynamika techniczna jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów III semestru w wymiarze: 1 godzina wykładu, 1 godzina ćwiczeń rachunkowych w tygodniu. Brak jest odpowiedniego podręcznika, odpowiadającego programowi tego przedmiotu dla studentów Wydziału Chemicznego, którzy po raz pierwszy spotykają się pojęciami podstawowymi termodynamiki. Dlatego materiał do niniejszego skryptu został przygotowany na bazie wielu opracowań, dotyczących termodynamiki teoretycznej, technicznej, chemicznej i procesowej tak, aby stworzyć podstawy wiedzy inżynierskiej, konieczne do opanowania na pierwszym etapie kształcenia przyszłego chemika.

WSK0276
Rok wydania
2022
Nr wydania
3
Liczba stron
118
ISBN
978-83-7348-481-8

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (1.74M)

Zobacz także

Top sales