Jaskólski M., Monografia 187. Modelowanie systemów energetycznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła do celów planowania

28,00 zł

Słowa kluczowe: „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, „Energetyczna Mapa Drogowa do roku 2050”, „Gotowi na 55”, A Model for Long-term Energy Demand Evaluation (MEDEE), emisje zanieczyszczeń, Europejski Zielony Ład, handel uprawnieniami do emisji, Market Allocation (MARKAL), Model for Analysis of Energy Demand (MAED), Model for Energy Supply System Alternatives and their General Environmental Impacts (MESSAGE), Open Source Energy Modelling System (OSeMOSYS), polityka energetyczna, Price-Induced Market Equilibrium System (PRIMES), The Integrated MARKAL-EFOM System (TIMES), planowanie rozwoju systemów energetycznych, Wien Automatic System Planning Package (WASP), wysokosprawna kogeneracja, wytwarzanie ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej, źródła odnawialne

Ilość

Tematyka monografii jest poświęcona modelowaniu rozwoju systemów energetycznych w zakresie struktury wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sieciowego. Problematyka monografii wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju i pomaga wyznaczyć cele krajowej strategii energetyczno-klimatycznej. Konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych i emisji przemysłowych w celu poprawy jakości powietrza i zahamowania zmian klimatu została odzwierciedlona w dokumentach prawnych i strategicznych Unii Europejskiej. Jest ona stymulowana m.in. poprzez funkcjonowanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Wymusza to zastosowanie źródeł wykorzystujących technologie nisko- i zeroemisyjne, w tym oparte na odnawialnych zasobach energii, których zmienność mocy wytwarzanej charakteryzuje się intermitencją (zachowaniem polegającym na przełączaniu trybu pracy złożonego układu pomiędzy dwoma typami – prawie periodycznym i prawie chaotycznym). Implementacja nowoczesnych technologii jest zatem sporym wyzwaniem, ponieważ odnawialne źródła energii często nie zapewniają dostawy nośników energetycznych przy stałym poziomie mocy, tak jak są w stanie robić elektrownie podstawowe. Aby było możliwe zbilansowanie systemów elektroenergetycznych w każdej chwili czasowej, muszą funkcjonować źródła energii o różnym charakterze pracy. Przewidywany wzrost liczby i mocy zainstalowanej źródeł intermitentnych wymaga poszukiwania sposobów efektywnego magazynowania energii elektrycznej. Rynek bateryjnych zasobników energii obecnie rozwija się dynamicznie, choć i to może nie zagwarantować stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego, w którym przeważać będą pogodozależne źródła wytwarzania.

Wzrastające zainteresowanie bezemisyjnymi środkami transportu, w szczególności pojazdami elektrycznymi, z pewnością przyczyni się do znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na baterie, co może ograniczyć ich dostępność dla elektroenergetyki.

Metody i analizy przedstawione w niniejszej monografii stanowią nowe, ulepszone ujęcie problematyki rozwoju sektora elektroenergetycznego w horyzoncie długoterminowym w stosunku do analiz zaprezentowanych zarówno w projektach polityki energetycznej Polski, jak i aktualnie obowiązującym dokumencie. Perspektywa planowania jest dłuższa niż w przyjętej polityce energetycznej, przede wszystkim z uwagi na uwzględnienie technologii jądrowych, charakteryzujących się długimi okresami budowy i eksploatacji.

WMO0068
Rok wydania
2023
Nr wydania
1
Liczba stron
138
ISBN
978-83-7348-883-0

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (350.19k)
Top sales