Bielski S., Wybrane zagadnienia przepływów ciepła

22,00 zł

Słowa kluczowe: mechanizmy wymiany ciepła, równanie przewodzenia ciepła, przewodzenie ciepła w stanie ustalonym z wewnętrznymi źródłami ciepła, przewodzenie ciepła w stanie nieustalonym, matematyczny opis konwekcji, równanie Naviera–Stokesa, równanie energii, promieniowanie, prawo Lamberta

Ilość

Skrypt poświęcony jest omówieniu trzech mechanizmów przepływu ciepła, czyli procesów przewodzenia, konwekcji i promieniowania, przy czym najwięcej miejsca poświęcono przewodzeniu. W treści opracowania zamieszczono sporą liczbę przykładów obliczeniowych ilustrujących opisywane zagadnienia.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków technicznych, na których pojawiają się przedmioty dotyczące opisu wymiany ciepła. Poziom szczegółowości rozwiązań analitycznych niektórych zagadnień przewodzenia ciepła może być dobrą zachętą dla studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych w fizyce i technice. Przedstawione zagadnienia i ich rozwiązania mogą stanowić wartościowe przykłady testowe w zakresie obliczeń numerycznych dla zagadnień dyfuzji. Zawarta w książce teoria może też być pomocna np. dla praktyków zajmujących się obliczaniem oporów cieplnych przegród budowlanych.

WSK0302
Rok wydania
2023
Nr wydania
1
Liczba stron
158
ISBN
978-83-7348-901-1

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (199.19k)

Zobacz także

Top sales