Urbańska-Galewska E., Falborski T., Knabe W., Perliński A., Wybrane zagadnienia projektowania stalowych konstrukcji prętowych z

33,00 zł

Słowa kluczowe: modele obliczeniowe konstrukcji, analiza słupa złożonego z przewiązkami, analiza numeryczna konstrukcji stalowych, obliczenia statyczne układów stężeń, wymiarowanie ram portalowych

Ilość

Nowoczesne metody projektowania konstrukcji stalowych w coraz większym stopniu wykorzystują zaawansowane metody modelowania i analizowania układów konstrukcyjnych z wykorzystaniem komercyjnych programów komputerowych. Poprawne korzystanie z nowoczesnych narzędzi projektowych wymaga jednak od użytkowników tychże programów dobrej znajomości podstaw modelowania konstrukcji.

Niniejsze opracowanie nie tylko ma na celu przybliżenie podstawowej wiedzy w tym zakresie, ale również, dzięki licznym przykładom, może stanowić istotną pomoc w rozwiązywaniu zadań z dziedziny analiz wyboczeniowych oraz wykonywaniu obliczeń statycznych stalowych konstrukcji prętowych z zastosowaniem analizy II rzędu.

WSK0303
Rok wydania
2024
Nr wydania
1
Liczba stron
150
ISBN
978-83-7348-763-5

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (193.15k)
Top sales