• Nowy

Kubale M., Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów

23,00 zł

Słowa kluczowe: analiza algorytmów, struktury danych

Ilość

Skrypt przeznaczony jest dla osób interesujących się podstawami informatyki, w tym przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka. Książka może służyć jako wprowadzenie do wykładu „Algorytmy i struktury danych”. Jej fragmenty mogą być także wykorzystane w nauczaniu przedmiotu „matematyka dyskretna”.

Autor zakłada, że czytelnik ma pewne podstawowe przygotowanie z matematyki dyskretnej i że potrafi układać algorytmy w Pascalu lub dowolnym innym języku wysokiego poziomu. Znajomość przedmiotów „metody i techniki programowania”, „praktyka programowania” oraz „matematyka dyskretna” jest pożądana, aczkolwiek niekonieczna, przy lekturze tego podręcznika.

Niniejsza pozycja składa się z trzech rozdziałów zasadniczych:

rozdział I – wprowadza podstawy formalne, niezbędne przy analizie algorytmów pod kątem złożoności obliczeniowej. Podana jest klasyfikacja problemów rozwiązywalnych za pomocą komputerów, przypomniane wybrane pojęcia matematyczne, zdefiniowane symbole oszacowań asymptotycznych. Opisane są najczęściej spotykane metody przy analizie złożoności obliczeniowej algorytmów rekurencyjnych;

rozdział II – wprowadza w zagadnienie analizy algorytmów z różnych punktów widzenia. Rozważane są najprostsze algorytmy: szeregowe, scentralizowane, statyczne i dokładne. Rozpatrywane są zagadnienia poprawności, złożoności czasowej, złożoności pamięciowej, optymalności, stabilności numerycznej, prostoty i wrażliwości. Rozdział zamyka przykład algorytmu probabilistycznego;

rozdział III – przedstawia podstawowe struktury danych, które są niezbędnym komponentem każdego rozwiązania algorytmicznego. W rozdziale rozważa się takie struktury, jak: tablica, lista, zbiór, a zwłaszcza graf.

Skrypt kończy się dodatkiem, który zawiera sekwencję 20 zagadek algorytmicznych, które wymagają znalezienia efektywnych algorytmów rozwiązujących postawione problemy. Na końcu zamieszczony jest słownik polsko-angielski ważniejszych pojęć.

WSK0305
Rok wydania
2024
Nr wydania
19
Liczba stron
118
ISBN
978-83-7348-903-5

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (490.65k)
Top sales