• Nowy

Kasprzak P., Ulgi podatkowe w sektorze MŚP - wyniki badań

24,00 zł

Słowa kluczowe: finansowanie sektora MŚP, konkurencyjność MŚP, system podatkowy, ulgi w podatku dochodowym, ulgi innowacyjne, bariery w systemie ulg i zwolnień

Ilość

W pracy podjęto próbę określenia zależności między znajomością i wykorzystaniem przez przedsiębiorców preferencji podatkowych w postaci ulg i zwolnień a wypełnianiem funkcji stymulacyjnej podatku dochodowego przez system preferencji podatkowych. Jest to o tyle istotne, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej stanowi istotny element gospodarki.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej autora, której podstawowe cele obejmowały zbadanie i określenie, czy i w jakim stopniu preferencje podatkowe w postaci ulg i zwolnień są wykorzystywane przez przedsiębiorców należących do sektora MŚP i czy spełniają one funkcję stymulacyjną poprzez zachęcanie do podejmowania określonych działań. Realizacja wyznaczonego celu została dokonana poprzez wskazanie znajomości i wykorzystania wpływu preferencji w podatku dochodowym.

Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła dokonać oceny wykorzystania ulg i zwolnień przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono intencje przedsiębiorców w zakresie korzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Dokonano przeglądu opinii o przewadze ulg unijnych nad ulgami i zwolnieniami w Polsce. Zdefiniowano właściwy, zdaniem ankietowanych, kierunek zmian w aspekcie ulg innowacyjnych w Polsce. Określono zmiany w zakresie ulg rozwojowych. Analiza wyników badań pozwoliła również dokonać oceny atrakcyjności dodatkowych ulg i zwolnień w podatku dochodowym z punktu widzenia prowadzenia codziennej działalności gospodarczej. Zaprezentowano możliwości skorzystania przez sektor MŚP z ulg i zwolnień w obowiązującym systemie prawnym. Określono bariery w stosowaniu preferencji podatkowych, a także wskazano preferowane ułatwienia w korzystaniu z ulg i zwolnień.

WKS0177
Rok wydania
2024
Nr wydania
1
Liczba stron
178
ISBN
978-83-7348-904-2

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (281.99k)
Top sales