• Nowy

Skowronek M., Górski J., Kreja I., Smakosz Ł., Zbiór zadań egzaminacyjnych z mechaniki ogólnej. Statystycznie wyznaczalne układy

32,00 zł

Słowa kluczowe: mechanika teoretyczna, układy proste, układy ramowe swobodnie podparte i wspornikowe, łuki, linia ciśnień, kratownice płaskie, układy złożone, układy ramowo-kratowe, układy przestrzenne, obciążenia

Ilość

Zbiór zawiera przykładowe zadania ilustrujące podstawowy kurs politechniczny mechaniki układów statycznie wyznaczalnych. Zbiór ten swoją strukturą, układem rozdziałów i doborem zadań odpowiada kursowi mechaniki ogólnej na drugim semestrze studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Znaczną jego część stanowią oryginalne tematy zaliczeniowe (egzaminy, wcześniejsze kolokwia) z zakresu ww. przedmiotu, co umożliwia obecnym i przyszłym studentom adekwatne przygotowanie do czekających ich egzaminów. Zbiór może być także cenną pomocą dydaktyczną dla wszystkich studiujących mechanikę układów statycznie wyznaczalnych (w programach studiów także pod nazwą mechaniki ogólnej) na innych kierunkach na naszym Wydziale oraz na studiach niestacjonarnych. Po przyswojeniu założeń stosowanych w nauczaniu mechaniki na naszym Wydziale zadania zawarte w zbiorze mogą być przydatne także studentom na innych wydziałach, jak również na innych krajowych uczelniach.

Uzupełnieniem zestawu oryginalnych tematów są zadania nowe, niekiedy elementarne, zapewniające całości naszego opracowania ciągłość. Zbiór z założenia nie jest regularnym wydawnictwem podręcznikowym, obejmującym całokształt wykładanej wiedzy.

Intencją autorów jest skierowana ku studentom zachęta do samodzielnego rozwiązywania większej liczby przykładów w celu nabycia należytej biegłości w rozwiązywaniu problemów statyki konstrukcji. Celowi temu podporządkowany jest format prezentacji rozwiązań, rzadki na rynku wydawniczym – odręczny, możliwy do łatwego samodzielnego odtworzenia przez Czytelnika – studenta.

Wierzymy, że nasze opracowanie zachęci studentów do sięgania z własnej inicjatywy do zagadnień mechaniki z myślą o rozwoju własnego intelektu, z założeniem jak najlepszego przygotowania do profesjonalnej działalności w dziedzinie inżynierii. Życzymy wszystkim Czytelnikom powodzenia i wytrwałości w ciągłym rozwijaniu inżynierskiej intuicji, która jest nieodzowna w codziennym warsztacie pracy inżyniera konstruktora.

WSK0306
Rok wydania
2024
Nr wydania
1
Liczba stron
456
ISBN
978-83-7348-851-9

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (177.61k)

Zobacz także

Top sales