• Nowy

Strankowski M., Gołąbek J., Datta J., Formela K., Podstawy technologii przetwórstwa materiałów polimerowych

20,00 zł

Słowa kluczowe: przetwórstwo termoplastów, Rapid Heat Cycle Molding (RHCM), przetwórstwo poli(chlorku winylu) (PVC), przetwórstwo mieszanin polimerowych, przetwórstwo mieszanek kauczukowych, przetwórstwo systemów poliuretanowych, projektowanie procesów przetwórczych

Ilość

Przetwórstwo tworzyw sztucznych stanowi interdyscyplinarny obszar wiedzy technicznej obejmujący zagadnienia z wielu dziedzin, takich jak: chemia, fizykochemia, reologia i mechanika polimerów, podstawy konstrukcji wyrobów oraz wykonania narzędzi, a także wytrzymałość materiałów. Ze względu na szeroki zakres tematyki postanowiono opracować przystępny skrypt prezentujący podstawy metod przetwórstwa materiałów polimerowych.

Książka zawiera uporządkowane, zgodne z aktualnym stanem wiedzy omówienie zagadnień dotyczących przede wszystkim podstaw technologii przetwórstwa takich materiałów, jak termoplasty, mieszaniny polimerowe, mieszanki kauczukowe czy poliuretany. Scharakteryzowano również najważniejsze dodatki stosowane w przetwórstwie materiałów polimerowych oraz ich wpływ na przebieg procesów przetwórczych i kształtowanie właściwości użytkowych tworzyw sztucznych. Nowość stanowi przybliżenie współczesnych technik projektowania procesów przetwórczych, w szczególności procesu wtrysku, z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego w celu optymalizacji i projektowania nowoczesnych wyrobów polimerowych.

Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów uczelni wyższych, lecz także dla szerokiego grona pracowników naukowych i dydaktycznych, pracowników inżynieryjno-technicznych, osób związanych z przemysłem tworzyw sztucznych oraz pasjonatów nauki. Skrypt podzielono na dwie części:

  • teoretyczną – omawiającą wybrane zagadnienia z podstaw technologii przetwórstwa materiałów polimerowych;
  • praktyczną – zawierającą instrukcje do dziesięciu zajęć laboratoryjnych skorelowane z treściami pierwszej części opracowania.
WSK0307
Rok wydania
2024
Nr wydania
1
Liczba stron
96
ISBN
978-83-7348-905-9

Pliki do pobrania

Spis treści

Pliki do pobrania (346.92k)
Top sales