Wyrzykowski W., Grzegorzewska-Mischka E., Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa

28,00 zł

Słowa kluczowe: uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy o charakterze szczególnym, ekonomiczne i podatkowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej

Ilość

Aktywność ekonomiczna jest jedną z najstarszych znanych cywilizacji form działania człowieka. Prymitywne początkowo formy wymiany stawały się coraz bardziej sprocesowane, były określane jako działalność handlowa, a następnie zmaterializowały się w formie działalności gospodarczej, początkowo postrzeganej przede wszystkim jako zjawisko aktywności realizowanych w kategoriach ekonomicznych. Kolejne badania wskazały, że instytucję działalności gospodarczej należy analizować w przynajmniej kilku płaszczyznach, spośród których najistotniejsze są aspekty: prawny, ekonomiczny oraz socjologiczny. Inicjatywę do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi rozwój przedsiębiorczości, która jest podstawowym czynnikiem wzrostu aktywności gospodarczej w każdym kraju, źródłem dobrobytu jego obywateli, a także podstawowym źródłem dochodów podatkowych, pozwalających na realizację świadczeń publicznych zapewnianych przez państwo. Jednak aby tak się działo, nie wystarczą wyłącznie inicjatywy samych przedsiębiorców. Państwo musi stworzyć rozwiązania systemowe sprzyjające rozwojowi inicjatyw przedsiębiorczych, gwarantujące stworzenie odpowiednich warunków do sformalizowania tych inicjatyw w postaci podjęcia działalności gospodarczej oraz udzielenia odpowiednich gwarancji prawnych bezpieczeństwa i efektywności jej prowadzenia. Takim rozwiązaniem jest szeroko rozumiany system prawa gospodarczego. Obok zrozumiałego, sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości, trwałego oraz stwarzającego poczucie bezpieczeństwa prawa gospodarczego ważną rolę odgrywają procesy edukacji w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w tym również przekazywanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Początkowo zakładano, że okres transformacji systemowej jest oczywistym powodem radykalnych i systemowych zmian w prawie gospodarczym, i oczekiwano, że po 2–3-letnim okresie zmian i adaptacji stworzony zostanie spójny system regulujący zasady rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej ewidencjonowania i rozliczania podatkowego. Niestety, szybko się okazało, że proces ten będzie trwał dużo dłużej, i obecnie – po upływie blisko 30 lat – jest on przedmiotem ciągłych, nie mniej ważnych i radykalnych zmian. We wspomnianym okresie potwierdzała się zasada, że ilość nie przechodzi w jakość, i bardzo często nowo wprowadzane rozwiązania były zmieniane w wyniku inicjatywy samego ustawodawcy, a najczęściej w wyniku orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Taka niestabilność, zmienność, podatność na interpretacje, a nade wszystko brak spójności rozwiązań prawnych w tej dziedzinie sprawiają, że rzadko pojawiają się publikacje będące próbą w miarę szerokiego ujęcia problematyki prowadzenia działalności gospodarczej. Taką próbę, oczywiście również po części ograniczoną możliwościami wydawniczymi, stanowi niniejsza książka. Opracowanie to jest również odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez słuchaczy prowadzonych przez autorów wykładów dotyczących omawianego przedmiotu. Powodem jego powstania są też – szczególnie liczne w ostatnim okresie – zmiany w zakresie regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ostatnie 2 lata to czas niewątpliwie najbardziej intensywnych w ciągu ostatnich 10 lat zmian w prawie przedsiębiorców.

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza książka przyczyni się – poprzez przekazanie uporządkowanej wiedzy i informacji – do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób prowadzących (najczęściej samodzielnie) działalność gospodarczą i nieposiadających właściwego dużym podmiotom wsparcia prawnego.

WKS0117
Autor
Grzegorzewska-Mischka
Rok wydania
2019
Nr wydania
1
Liczba stron
192
ISBN
978-83-7348-793-2

Pliki do pobrania

spis treści

Pliki do pobrania (40.87k)

Zobacz także

Top sales